Virtuálna a rozšírená realita v marketingu – časť I.

Vstúpte spolu s nami do úžasného sveta rozšírených realít, ktorý pohltí všetky vaše zmysly. Prinášame vám seriál článkov na pokračovanie, v ktorých vám bližšie predstavíme všetky odtiene digitálnych realít a ako ich správne a kreatívne využiť v marketingu.

Neustále meniace sa digitálne prostredie núti kreatívcov a marketérov prichádzať stále s čoraz viac inovatívnejšími prístupmi pre zviditeľnenie na trhu. V dobe, kedy je v digitálnom prostredí snaha o upútanie pozornosti väčšia ako kedykoľvek predtým, nie je jednoduché prísť s nápadom, ktorý by vytŕčal z radu a zaujal aj najnáročnejších zákazníkov. Tak ako rastú vizionárske sny o živote v budúcnosti „v digitálnej realite“, rastú aj príležitosti pre marketérov. Zoznámte sa s reklamou vo virtuálnej a rozšírenej realite.

Charakterizovanie pojmov, alebo „Prečo VR nie je AR a čo je to vôbec MR?“

Na začiatok by sme si mali ujasniť niektoré pojmy a charakterizovať, čo vlastne všetky tieto výrazy znamenajú a ako spolu súvisia. Mnohokrát sa v slovenčine chybne používa výraz „virtuálna realita“ ako akési strešné pomenovanie pre všetky moderné technológie a zariadenia, ktoré prepájajú náš fyzický svet s tým virtuálnym.

Toto označenie však nie je úplne správne. Ako to teda je?

Prvým pojmom, s ktorým by sme sa mali oboznámiť je XR – eXtended Reality, ktorá zastrešuje pojmy ako Virtual Reality (VR), Augumented Reality (AR) a Mixed Reality (MR). Predstavuje prostredie virtuálne aj skutočné, ich prepojenie či samotnú interakciu skutočného sveta s virtuálnym.

VR – Virtual Reality (virtuálna realita) je technológia, ktorá umožňuje človeku zažiť nereálny, fiktívny svet pomocou špeciálneho zariadenia (VR headsetu) nasadeného na hlavu. Toto zariadenie reaguje na pohyby a polohu používateľa a vďaka zabudovaným displejom vnútri headsetu simuluje obraz 3D prostredia a objektov.


Virtuálnu realitu môžeme zažiť pomocou mobilného telefónu (mobile VR), počítača (desktop VR) alebo hernej konzoly (Playstation VR).

Najdostupnejšou možnosťou je mobilná VR. Tú spopularizoval najmä Google Cardboard predstavený už v roku 2014 . Išlo o jednoduchý kartónovú pomôcku, do ktorej sa vložil smartfón a používateľ mohol zažiť virtuálnu realitu v 360° videách alebo hrách.

Napriek tomu, že išlo o veľmi jednoduchú verziu virtuálnej reality a smartfón dokázal reagovať len na otáčanie hlavy človeka, projekt bol natoľko populárny, že Googlu sa podarilo predať 15 mil. kusov tohto kartónového vynálezu. Taktiež dosiahli viac ako 160 mil. stiahnutí rôznych mobilných hier podporujúcich VR pomocou Google Cardboard.

V roku 2021 spoločnosť zastavila ich predaj, no na trhu nájdeme aj v súčasnosti množstvo produktov podobných Google Cardboard od rozličných výrobcov.

Spomedzi možností VR ponúka desktopová verzia najautentickejší zážitok spoločne s kvalitným VR headsetom. Ten, za pomoci počítača, generuje a premieta virtuálne prostredie na malé obrazovky v headsete. Vďaka ovládačom v rukách, infračerveným a pohybovým snímačom na headsete môže osoba interagovať s virtuálnym svetom, ktorý vidí a počuje.AR – Augumented Reality (rozšírená realita) je spôsob rozšírenia reálneho sveta s počítačovo-generovaným obsahom, ktorý „vylepšuje“ skutočný svet zachytený cez objektív napr. smartfónu.

Táto technológia je veľmi populárna a rozšírená – medzi AR radíme napríklad filtre na sociálnych sieťach či aplikácie vylepšujúce vzhľad. AR vyžaduje, aby používateľ zachytil okolité prostredie fotografiou alebo videom, z ktorých softvér dokáže rozpoznať orientáciu, pohyb, hĺbku či pozíciu objektov a upraviť o dodatočnú informáciu, resp. pridať obsah, ktorý „prekryje“ skutočný objekt. Napriek tomu, že AR je medzi nami už nejaký ten piatok, ponúka jedinečný a unikátny zážitok s veľkým množstvom príležitostí pre takmer každý podnikateľský sektor.Obr. zdroj: ARVR Journey

K vstupu do rozšírenej reality nie sú zväčša potrebné žiadne špeciálne nástroje, okrem mobilného telefónu, čo ho robí dostupným pre kohokoľvek. Na trhu sú ale v súčasnej dobe k dispozícii gadgety, vďaka ktorým vieme aj z tejto technológie vyťažiť maximum. Najznámejšou voľbou sú smart glasses, ktoré po prepojení s telefónom dokážu nositeľovi zobraziť v priestore prvky AR a obohatiť skutočný svet. Aj keď prvé smart okuliare boli predstavené už v roku 2011 spoločnosťou Google, nezískali si až takú popularitu - väčšina nadšencov xR už siaha, aj napriek vyššej cene, po VR headsetoch, ktoré ponúkajú značne bohatší virtuálny zážitok.

MR – Mixed Reality (zmiešaná alebo hybridná realita) si môžeme predstaviť ako technológiu, ktorá zaujala svoje miesto medzi VR a AR. Prepája skutočný svet s tým virtuálnym a zasadzuje nereálne objekty do reálneho sveta. MR je jednoducho zameniteľná s AR a v mnohom zdieľajú rovnaké charakteristiky.

V prípade hier, ktoré najčastejšie využívajú MR, môžu užívatelia interagovať s digitálnym obsahom (zasadeným vďaka fotoaparátu na telefóne v reálnom priestore) – v hre môžeme zachytiť skutočný objekt nasnímaný kamerou a použiť ho na interakciu s animovaným obsahom (skutočný objekt z vášho stola „podáte“ animovanej postave, ktorú vidíte len vďaka displeju telefónu).Obr. zdroj: Campaignlive

Kým AR zobrazuje reálny fyzický svet s fiktívnymi digitálnymi elementami prekrývajúcimi skutočný objekt a VR plne virtuálne digitálne generované prostredie, MR je ich „medzistupňom“. V zmiešanej realite sa spája virtuálny a reálny svet, v ktorom môžu skutočné a fiktívne prvky jednotlivých realít spolu interagovať.

Na rozdiel od VR, vďaka ktorej sa užívateľ vie naplno ponoriť do digitálneho prostredia a AR, ktorá prekrýva realitu digitálnym obsahom, MR neustále zbiera a vyhodnocuje informácie získané o okolitom prostredí a prispôsobuje tomu digitálny obsah. To umožňuje jednoduchú interakciu užívateľa s digitálnym prostredím, ktorá pôsobí autenticky a plynulo.Znázornenie XR na osi od plne reálneho sveta po čisto virtuálne prostredie

Podľa Interaction Design Foundation, upravené

Využitie XR v marketingu má nepopierateľný potenciál. Na rozdiel od tradičnej online, audio či televíznej reklamy, ponúka úplne nový rozmer, ktorý vie priniesť netradičné zážitky pre zákazníkov a prestaviť produkty novým spôsobom.

V druhej časti tejto série odhalíme, aké príležitosti skrývajú jednotlivé typy XR a ako ich môžeme využiť vo svoj prospech v marketingu.


Jana Kseničová

Marketing Strategist jr.