Plamienok

Radikálne zmeniť želania

Deň, keď sa nám narodí dieťa, je každého z nás dňom radosti. Predstavujeme si, že ho naučíme všetko, čo vieme, budeme stáť pri jeho najväčších úspechoch, podržíme ho v najťažších okamihoch, a jedného dňa možno budeme kočíkovať aj vnúčatá.

Pre rodičov nevyliečiteľne chorých detí je to však deň, kedy sa im zásadne zmenia priority. Pretože všetko, čo si dovtedy želali, prestáva byť dôležité. Kým ešte chvíľu predtým si želali, aby z ich drobčeka vyrástol dobrý lekár, učiteľ, či básnik, teraz už záleží len na jednom – aby spolu strávili čo najviac času, ktorý im zostáva. 

Na túto ťažkú tému sme pripravili kampaň pre nášho klienta Plamienok. Jej cieľom bolo získať čo najviac darcov, ktorí Plamienku venujú svoje 2 % z daní a podporia tak činnosť tejto neziskovej organizácie.

Kampaň bežala v marci a apríli v televízii, na Facebooku, YouTube a podporili sme ju aj sériou PR článkov.

Veríme, že vďaka netradične vyrozprávanému príbehu a nápaditej kamere sa nám podarilo citlivo odkomunikovať zložitú tému a presvedčiť čo najviac darcov, aby dopriali rodičom nevyliečiteľne chorých detí viac času spolu doma.

Straty bez nálezov