Čo znamená PPC a ako sa vyznať v typoch kampaní

V dnešnej digitálnej dobe, kde internet zohráva kľúčovú úlohu v komunikácii aj obchode, sa digitálna terminológia stáva čoraz dôležitejšou pre podnikateľov, marketérov a všetkých, ktorí chcú efektívne využívať online kanály na propagáciu svojich produktov alebo služieb. Jednou z kľúčových súčastí digitálnej terminológie je PPC, čo je skratka pre „Pay-Per-Click“. V tomto článku si priblížime, čo znamená PPC a ako sa vyznať v digitálnej terminológii. 


Čo je PPC?

PPC (Pay-Per-Click) je forma online reklamy, pri ktorej platíte len za kliknutie na reklamný odkaz, nie za zobrazenie reklamy. Platíte teda len za užívateľov, ktorí prejavia záujem o váš obsah, produkt alebo službu.

Pojmom PPC však v dnešnej dobe mnohí označujú akúkoľvek digitálnu reklamu. Háčik spočíva v tom, že v súčasnosti máme k dispozícii čoraz väčšie množstvo platforiem, ktoré nám umožňujú umiestniť displayovú reklamu na rôzne weby a vyzerajú podobne ako napríklad Google display kampane. Rozdiel je však v spôsobe nákupu tohto mediálneho priestoru – zatiaľ čo v Google Ads nakupujeme aukčným modelom, existujú platformy, v ktorých vieme nakúpiť určitý počet impresií a kľúčovou tak nie je cena za kliknutie, ale cena za zobrazenie.

Vo všeobecnosti sa za PPC kampane zvyknú označovať výkonnostné kampane, kedy platíme za akúkoľvek akciu, nie len za klik. Príkladom takejto akcie je registrácia, dopozeranie videa, stiahnutie aplikácie, vyplnenie formuláru a mnohé ďalšie. Tieto akcie sú výsledkom rôznych typov kampaní, ktoré sa líšia v ich hlavnom cieli. Nie všetky typy kampaní teda môžeme v tom pravom zmysle označiť za PPC kampaň (aj keď to tak väčšina z nás robí).

Napríklad META ponúka hneď niekoľko typov kampaní:

Kampaň na zvýšenie povedomia – hlavným cieľom je zasiahnuť čo najviac unikátnych užívateľov. V tomto prípade neplatíme za kliknutie, ale za zobrazenie reklamy.
Kampaň na zvýšenie návštevnosti – hlavným cieľom je nasmerovať čo najviac užívateľov na cieľovú URL, platíme teda za kliknutie.
Kampaň na zvýšenie interakcie – pri tomto type kampane si inzerent vyberá, aký typ interakcie s príspevkom od užívateľa očakáva – posielanie správ, prehratie videa, interakcia s príspevkom (like, komentár). Inzerent platí za vykonanú interakciu.
Kampaň na prilákanie potenciálnych zákazníkov – hlavným cieľom je vyplnenie zvolených údajov od užívateľa, ktorý prejaví záujem o reklamu. Inzerent v tomto prípade platí za lead, ktorý reklama prinesie.
Kampaň na promovanie aplikácie – primárnym cieľom je inštalácia aplikácie.
Kampaň zameraná na predaj – promovanie produktov a nabádanie k nákupu na webe značky.

Zdroj: Business Manager – screenshot

Rôznorodosť cieľov si vyžaduje aj individuálny prístup pri vyhodnocovaní úspešnosti kampane. Preto využívame rôzne digitálne metriky, ktorými vyhodnocujeme úspešnosť kampaní. Je samozrejmé, že iné metriky nás budú zaujímať v prípade, ak vyhodnocujeme úspešnosť príspevku, v ktorom propagujeme súťaž o lístky na festival a iné zase pri produktovom poste odkazujúcom na web inzerenta.


Kľúčové metriky pri vyhodnocovaní kampaní:

1. CPC (Cost Per Click): Cena za kliknutie na reklamu. Inzerent neplatí za každé zobrazenie, ale len v prípade, že užívateľ klikne na reklamu. Túto metriku si vieme aj jednoducho vypočítať. Stačí cenu kampane vydeliť počtom kliknutí.

2. CPM (Cost Per Mille): Cena za tisíc zobrazení reklamy. Inzerent platí za každých tisíc zobrazení reklamy, bez ohľadu na to, koľkokrát na ňu užívatelia kliknú. Model CPM je efektívny, ak je vašim cieľom zvýšiť celkovú viditeľnosť reklamy

3. CPA (Cost Per Acquisition): Cena za akvizíciu, teda za vykonanie žiadanej akcie, ktorú si inzerent stanovuje. Môže ísť napríklad o nákup produktu, vyplnenie formulára alebo registráciu. Výhodou tohto prístupu je, že platíte len vtedy, keď užívateľ vykoná želanú akciu.

4. CTR (Click-Through Rate): Doslova sa prekladá ako miera prekliku. Vyjadruje percento užívateľov, ktorí klikli na reklamu voči celkovému počtu jej zobrazení. Vypočíta sa ako (počet kliknutí / počet zobrazení) * 100. Napríklad, ak sa vaša reklama zobrazí 1 000-krát a klikne na ňu 30 ľudí, CTR je 3%.

5. Konverzia: Je konkrétna akcia, ktorú chcete, aby užívatelia vykonali po kliknutí na reklamu. Môže ísť napríklad o nákup produktu, odoslanie formulára alebo prihlásenie sa na odber noviniek. Je to jeden zo spôsobov, ktorým môžete merať úspešnosť kampane.

6. Kľúčové slová: Termíny alebo frázy, ktoré určujú, pri akých vyhľadávaniach alebo zobrazeniach sa bude reklama zobrazovať. Správne zvolené kľúčové slová pomáhajú zlepšiť relevanciu reklám a ich zobrazenie u relevantných užívateľov, ktorí hľadajú presne to, čo ponúkate. Správne zvolené kľúčové slová zohrávajú dôležitú úlohu v kampaniach vo vyhľadávaní, ktoré sú najtypickejším príkladom PPC reklamy.


Zdroj: https://searchfacts.com/what-are-keywords-in-seo/ 

7. A/B testovanie: Porovnávanie dvoch rôznych verzií reklamy s cieľom zistiť, ktorá verzia dosahuje lepšie výsledky. Vieme tak otestovať napríklad dve verzie vizuálov na sociálnych sieťach. Prvú s fotografiou produktu a druhú s fotografiou zákazníka, ktorý tento produkt používa. Vďaka A/B testovaniu si následne jednoducho vyhodnotíte, ktorá kreatíva bola efektívnejšia. Týmto spôsobom môžete zlepšiť účinnosť a konverziu vašich reklám.

Zdroj: https://keywee.co/blog/a-b-testing-paid-social-media/   

8. Engagement: vyjadruje interakciu s reklamným obsahom. Napríklad na sociálnych sieťach vyjadruje počet likov, komentárov, zdieľaní. Veľkú výpovednú hodnotu má v prípade reklám zameraných na zvýšenie interakcie.

Metrík, ktoré pri vyhodnocovaní kampaní sledujeme je omnoho viac a líšia sa od kampane ku kampani. Východiskom je samozrejme vždy typ, resp. cieľ kampane.

Ak by ste sa v terminológii predsalen ťažšie orientovali, ozvite sa nám, radi vám pomôžeme sa zorientovať v divokých vodách digitálnych kampaní.


Simona Tremková

Media Planner