Akou náhodou si sa dostal k marketingu ty? Našou náhodou je ChaosLab

„Ako si sa dostal k marketingu?"

„Fúú vieš, čo? Úplnou náhodou..."

Veľmi podobne vyzerá drvivá väčšina rozhovorov s marketérmi (aspoň z nášho pohľadu). Je fascinujúce pýtať sa na ľudské cestičky životom, pretože častokrát sa dozvedáme, že kľúčové momenty ich životov boli o náhodách. Otázka znie: Ako sa človek k takýmto náhodám dostane? A ako sa začať pretĺkať vlastnou cestou vo svete marketingu? Odpoveď na tieto dve otázky sa v našom prípade nachádza v projekte ChaosLab. Vysvetlíme:

ChaosLab je –

                   – polopatisticky povedané: stáž reklamnej agentúry JANDL. Slovo stáž v sebe môže pre niekoho niesť veľa nepríjemných či príliš formálnych nánosov. Aj preto si v tomto blogu odstránime tie nánosy a pozrieme sa, ako funguje naša stáž.

                – most do sveta reklamy a marketingu. Je to miesto pre zvedavých kreatívnych ľudí s nadšením vytvárať nové idey na dennodennej báze. Doslova je to ako laboratórium, kde sa snažíš pretvárať chaos na poriadok = ChaosLab.

               –  tím ľudí, kde pracujeme občas spolu občas od seba. Sme kreatívne ladené duše, ktoré však túto schopnosť využívajú na rôznych frontoch. Naša kreativita je ako okuliare, cez ktoré nazeráme na svet. Niekto spracováva a premýšľa o realite viac cez optiku slov, niekto cez obrazy. Definícia kreativity sa neobmedzuje len na jednu formu – má ich mnoho, a preto ani náš tím nestojí len na verbálnych a vizuálnych pilieroch tvorivosti. Na pretavenie ideí do reality sú potrebné aj iné „balíky kreativity“, a teda ďalšia optika, cez ktorú sa pozeráme na svet je analytická a zahŕňa spájanie už existujúcich poznatkov a dát novým, inovatívnym spôsobom v reálnom svete i v svete sociálnych sietí. Tieto druhy nazerania sa na svet cez rôzne optiky kreativity sa kondenzujú v konkrétnych názvoch pozícií, ktoré zastávame - sú nimi copywriter, grafik, stratég a social media specialist. Na tejto stáži je úsmevné, že nehľadala len stopercentný koncentrát ľudí s marketingovým vzdelaním – sme poskladaní z rôznorodých odvetví (napríklad kultúrna antropológia, či ekonomika...) čo vždy vytvára priestor pre zaujímavú "interdisciplinárnu" debatu.

             –  skvelá príležitosť mladých ľudí naštartovať svoju kariéru v reklame, učiť sa priamo od najlepších vo svojom obore a možno si aj nájsť nový job.

            –  časopriestor plný učenia sa, uletených nápadov, skúšania, chýb, brainstormingu, spoločnej práce, konštruktívnej kritiky, chvály alebo aj smiechu. Po výberových konaniach sme sa zišli vo finálnej zostave: tím pozostávajúci zo 4 stážistiek - Eva (art director), Ema (social media specialist), Eva (copywriter), Domi (strategička). V prvé týždne stáže sme sa oboznamovali so svetom marketingu a reklamy z agentúrneho uhla pohľadu. Začínali sme chápať a vidieť ako funguje reklama od stratégie, kreatívu, sociálne siete, cez produkciu až po samotné natáčanie reklám. Naši mentori nás prevádzali a naďalej prevádzajú týmto dynamickým a chaotickým svetom cez reálne projekty, na ktorých agentúra JANDL pracuje. Každý deň chápeme o trochu viac, aký komplexný (ale častokrát aj vtipný) je vesmír tvorenia reklamy.

            – náhoda, ktorá každej z nás pozmenila život. Tak ak si znova položíme otázku: ako sme sa dostali k marketingu? Ako sme sa začali pretĺkať vlastnou cestou marketingu? Náhodou. A naša náhoda nesie názov ChasoLab.