BVS

Vodu kážeme, vodu pijeme

Už tretí rok po sebe pokračujeme v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, vďaka čomu sme mali tú česť spustiť pre nich už piatu kampaň.


Možno by ste si povedali, čo už sa dá nového odpromovať na vode tri roky po sebe, no keby ste vedeli to, čo my, nečudovali by ste sa. Tušili ste napríklad, že niektoré zdroje pitnej vody v Bratislave sú vďaka prírodnej filtrácii také kvalitné, že voda by sa bez úprav dala piť priamo zo studní? Alebo že BVS sa stará o 3 300 kilometrov vodovodných potrubí? To už je materiál, s ktorým sa dá pracovať. Pridajte k tomu parádnu štylizovanú art direction a máte kampaň ako vyšitú.


Posúďte sami.

Vodu kážeme, vodu pijeme
Vodu kážeme, vodu pijeme
Vodu kážeme, vodu pijeme

Cieľom kampane bolo vybudovať povedomie o kvalite pitnej vody a zároveň o značke BVS. Chceli sme tiež vyzdvihnúť skutočnosť, že pitná voda predstavuje naše bohatstvo a že na Slovensku máme mimoriadne šťastie na kvalitné zdroje pitnej vody.

Vodu kážeme, vodu pijeme
Vodu kážeme, vodu pijeme
Vodu kážeme, vodu pijeme

Veríme, že vďaka našej kampani ľudia obmedzia spotrebu balenej vody v prospech vody z vodovodu a že keď najbližšie otočia kohútikom, budú sa na pitnú vodu pozerať úplne inými očami.