Chivas Regal

CHIVAS REGAL - NOVÝ ÚSPECH

V imidžovej kampani pre nášho klienta luxusnej whisky Chivas Regal bolo našou úlohou predstaviť novú tvár moderného úspechu, ktorý je oproti jeho zastarenému vnímaniu viacrozmerný, progresívny a vybalansovaný – dnešný obraz úspechu už nie je chladný a sebastredný, ale prijímajúci aj dávajúci.

CHIVAS REGAL
CHIVAS REGAL
CHIVAS REGAL

Mnohotvárnosť úspechu sa nám vizuálne podarilo docieliť aj vďaka rozmanitým možnostiam interiéru v honosnom podniku Velvet v centre Bratislavy. Fotoprodukcie a postprodukcie sa ujal známy slovenský fotograf Martin Tomečko.

CHIVAS REGAL
CHIVAS REGAL
CHIVAS REGAL
CHIVAS REGAL